У нашій компанії ForensicPro Ви можете скористатися послугами з виявлення маніпулювання фінансовою звітністю, ми працюємо по всій Україні. Деталі за телефоном, який вказано на сайті.

Прийняття управлінських та інвестиційних рішень ґрунтується на аналізі даних фінансових звітів. Спотворення цих даних призводить до введення користувача в оману, що в результаті стає причиною прийняття помилкових рішень. Серед користувачів, які навмисно вводяться в оману подібним чином – власники бізнесу, інвестори та кредитори, представники контролюючих органів.

Фахівці компанії ForensicPro пропонують свою допомогу у виявленні та попередженні спотворення фінансової звітності. Найчастіше подібну допомогу ми надаємо у комплексі з низкою інших послуг із виділення вразливих місць у структурі корпоративного управління та операційної діяльності компанії. Вчасно помічені «симптоми небезпеки» дозволяють запобігти або суттєво знизити фінансові та репутаційні втрати.

Маніпулювання фінансовою звітністю

Фахівцями Асоціації сертифікованих експертів із боротьби з шахрайством (ACFE) виділяється три основні типи спотворення фінансової звітності:

1. Завищення виручки

Приклади реалізації: відображення виручки без урахування знижок/ податків/ інших необхідних відрахувань, відображення запланованих продажів у поточному періоді, реалізація товарів з правом зворотного викупу чи інші продажу з умовою.

Тривожні сигнали: збільшення показників виручки без зростання грошових надходжень, різкий стрибок виручки порівняно з конкурентами з тієї ж бізнес-ніші, надмірно складні транзакції, особливо ближче до періоду фінансового закриття.

2. Некоректна оцінка активів та/або зобов’язань

Приклади реалізації: маніпулювання резервами/ справедливою вартістю активів, зміна оцінних відомостей або строків корисного використання, відображення активів, що підлягають списанню. Подібним шляхом може здійснюватися як завищення величини власного капіталу, так і відображення фіктивних збитків.

Тривожні сигнали: негативні грошові потоки по операціях при відображенні у звітах прибутковості, використання визначення вартості активів, доходів, витрат суб’єктивних суджень і/ або складних обґрунтувань, падіння попиту, погіршення позиції компанії серед конкурентів.

3. Заниження витрат

Приклади реалізації: некоректна капіталізація витрат у вигляді відображення на балансі як активів, приховування певних витрат (зобов’язань) взагалі або відображення у невірному періоді, відображення витрат, що формують собівартість реалізації товарів як позареалізаційних витрат.

Тривожні сигнали: різке зростання прибутку в порівнянні з конкурентами з тієї ж бізнес-ніші, незрозуміле зростання вартості основних засобів, негативні операційні грошові потоки при відображенні у звітах прибутковості.

Крім цього, використовуються інші варіанти маніпулювання. Серед них:

  • некоректне розкриття відомостей про зобов’язання, включаючи гарантійні;
  • проведення складних транзакцій, у тому числі – із використанням сумнівних контрагентів, інвестиційних схем, структурного фінансування;
  • використання компаній спеціального призначення або «проектних компаній» (так званих SPE – Special-purpose entity).

До відома! Практика перекручування звітності формується на тлі домінування менеджменту, невідповідності реальних операцій їхній бухгалтерській формі, а також скандалів, появи «тіні на репутації» компанії.

Цілі маніпулювання фінансовою звітністю

Зміни до звітності можуть бути внесені як для зовнішніх, так і для внутрішніх користувачів.

Штучне завищення активів використовується з відповідності вимогам банківських установ, як кредиторів, чи інвесторів. Також може йтися про відповідність критеріям контролюючих органів або мінімізації податку.

У звітності, призначеної для внутрішнього користувача, випадки фальшування трапляються рідше. Найімовірніший мотив спотворень при цьому – особисті обставини працівників, бажання отримати бонуси та премії.

До відома! «Жонглювання» фінансовими показниками як досягнення мети розглядається лише тому випадку, коли допускається сама можливість скоєння такого порушення у компанії.

Відповідно до теорії «Трикутника шахрайства» Дональда Крессі, тиск інвесторів або особистих обставин стає причиною внесення до фінансових звітів коригування тоді, коли в організації не впроваджено стандарти корпоративного управління (corporate governance) та/або відсутня система внутрішнього контролю.

Як виявити спотворення?

Виявлення маніпулювання фінансовою звітністю – це один із напрямків фінансових розслідувань (Форензік). Фахівцями використовується певний інструментарій та професійний досвід.

До відома! Аналізуючи звіти, фахівець звертає увагу на такі моменти:

  • «розбалансованість» показників, прикладом: показник середньої зарплати з організації не відповідає статті витрат на оплату праці та кількості працівників;
  • фінансові результати компанії зовсім не корелюють з результатами конкурентів, які займаються тим самим видом діяльності;
  • у динаміці звітних показників рік у рік можна побачити помилки та нелогічність.

Виходячи з цього, найдієвіша методика розкриття маніпуляцій з фінансовою звітністю – це перевірка аналітичних симптомів подій, які виходять за рамки нормальної практики.

Відповідно до цілей та встановлених критеріїв Форензик-фахівцями використовується кілька видів аналітичних процедур:

  • кореляційний (вертикальний) аналіз: дослідження зміни частки окремо взятої статті звітності в узагальнюючому показнику;
  • горизонтальний аналіз: вивчення відхилень величини окремої статті порівняно з попереднім періодом;
  • аналіз коефіцієнтів/ показників: насамперед – ліквідності, оборотності тощо.

Важливо! Крім безпосередньої перевірки фінансових звітів у ході розслідування проводиться оцінка нефінансової інформації, насамперед – відомостей про взаємини з діловими партнерами/контрагентами.

Послуги компанії AssetPro з виявлення маніпулювання фінансовою звітністю

Форензик-фахівцями компанії ForensicPro проводиться розслідування корпоративного шахрайства, за результатами якого складається звіт, де відображаються не лише поточні відхилення, а й «симптоми небезпеки». Виявлення подібних уразливостей є більш ефективним способом забезпечення економічної безпеки компанії, ніж усунення наслідків махінацій постфактум.

На підставі підсумків перевірки фінансової звітності розробляються рекомендації щодо впровадження (оптимізації) системи внутрішнього контролю та корпоративного управління. Працююча система корпоративного управління – запорука оперативного обміну інформацією та прийняття необхідних рішень у відповідь тривожні сигнали. Ефективна система внутрішнього контролю – фактор «звуження» до мінімуму «лазівок» для маніпулювання у потенційних зловмисників.

Категорії: Блог

0 коментарів

Залишити відповідь

Avatar placeholder

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.